-->
Kortautomater
 
Vi har egne tankanlegg.
Kontakt oss dersom det skulle være ønskelig å benytte disse.
Vi kan også tilby euroShell kort, som kan brukes på disse anleggene, samt på Shellstasjoner over hele Europa!!!

Våre kortautomater
 

Lillesand - Prestegårdsskauen 2

Her finner du følgende drivstofftyper

  • Blank diesel
  • Farget diesel
  • Adblue

Kristiansand - Mjåvannsvegen 154

Her finner du følgende drivstofftyper

  • Blank diesel

Søgne - Salemsveien 24

Her finner du følgende drivstofftyper

  • Blank diesel
  • Farget diesel
 

Her kan du bestille kort til våre kortautomater